Příprava pro pozemní komunikaci a výstavba vodovodního řadu pro zástavbu rodinných domů v obci Jarošov.